Pozostałe.

Usługi dodatkowe:

  • doradztwo reklamowe /pomoc przy weryfikacji Umów z dostawcami lub udział w przygotowaniu i organizowaniu przetargów/,
  • usługi Public Relations,
  • organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej i personelu według oczekiwań klientów /realizacja celów, NLP/,
  • organizacja szkoleń i wykładów biznesowych,
  • profesjonalne sesje fotograficzne.